هم اندیشی مردم و فعالان حوزه دیجیتال در شهر شهریار با محوریت دیجیتال مارکتینگ

Previous Next هم اندیشی مردم و فعالان حوزه دیجیتال در شهر شهریار با حضور مردم و فعالان در فضای مجازی برگزار گردید . هم اندیشی مردم و فعالان حوزه دیجیتال در شهر شهریار با حضور مردم و فعالان در فضای مجازی برگزار گردید . این همایش با با حضور چهار سخنران : حسین گوهری ، […]