خلاقیت-دکتر-علی-اکبر-جلالی

درد را از هر طرف بنویسی درد است ( درد دل علی اکبر جلالی )

علی اکبر جلالی را با برنامه به خانه بر می گردیم یادمه با گوش دادن به صحبت های ایشان عاشق و علاقمند کامپیوتر و فناوری شدم .   ایشان در آن مقطع زمانی چنان با انرژی و دیدگاه مثبت به آینده صحبت می نمودند . که هر شیفته به ایران دریچه ای روشن در زمینه […]