دیالوگ های خواندنی

  دیالوگ ها و سخنان تا وقتی می تونی نفس بکشی،بجنگ! – ۲۰۱۵  TheRenevan برتری نسبت به دیگران افتخار نیست ، بلکه برتری نسبت به گذشته خود افتخار است.   Kingsman -2014 آلن تورینگ: (بندنیک کامبریج) یه نصیحت دربارهٔ راز داری ، بهترین کار اینکه اصلا رازی رو ندونید .  The Imitation Game -2014 پدرم […]