تست هوش و ذکاوت

تست هوش

آزمون هوش و ذکاوت در حال تکمیل می باشد . در حال حاضر از یک بخش و تعداد 9 سوال تشکیل شده است که در حال اضافه شدن بخش های جدیدتر می باشد .

مکینتاش

سیستم عامل مکینتاش

اندروید

سیستم عامل اندروید

لینوکس

سیستم عامل لینوکس