آزمون علائم راهنمایی و رانندگی , آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای داوطلبان شرکت در آزمون آیین نامه

آزمون علائم راهنمایی و رانندگی نمونه اول

نمونه ای از آزمون علائم راهنمایی و رانندگی با جواب را برای متقاضیان گواهینامه رانندگی آماده کرده ایم .

این آزمون فقط شامل تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی است .

learn

 

 

 

آزمون علائم راهنمایی و رانندگی بخش اول

آزمون علائم راهنمایی و رانندگی آیین نامه بخش اول شامل سوالات ساده

آزمون علائم راهنمایی و رانندگی بخش دوم

سوالات سخت آیین نامه راهنمایی رو رانندگی که در این بخش برای شما تهیه نمودیم که شامل 10 سوال و هر سوال یک امتیاز  می باشد .