آزمون و تست آنلاین (رایانه)

آزمون های فناوری اطلاعات و کامپیوتر که هر بخش از آزمون ها شامل 20 سوال و هر سوال یک امتیاز و زمان پاسخگویی در هر بخش 120 ثانیه می باشد . جهت دانستن پاسخ هر سوال در انتهای آزمون نمایش سوالات آزمون را انتخاب نمایید

آزمون رایانه بخش اول

آزمون های استخدامی مربوط به رشته رایانه

تست و آزمون مربوط به اطلاعات کامپیوتر

این آزمون شامل سولات سخت افزار و نرم افزار می باشد

آزمون رایانه بخش سوم

تمرین سوالات رایانه

این آزمون در زمینه رایانه کاربردی شامل موارد مختلف در زمینه های متنوع برای شما تهیه شده امیدوار هستیم که این آزمون برای شما مفید و کارآمد باشد .

آزمون رایانه بخش دوم

آزمون های استخدامی مربوط به رشته رایانه